Next-generation family businesses

Opvolger familiebedrijf ziet groeipotentie binnen open ecosysteem

Familiebedrijven hechten van nature sterk aan langetermijnrelaties en vertrouwen. In een snel veranderende wereld ontkomen ze er alleen niet aan om de samenwerking te zoeken met partijen buiten hun bekende kring. De meeste nieuwe leiders van familiebedrijven zijn zich hiervan bewust, blijkt uit het rapport Next-generation family businesses: Exploring business ecosystems.


Deloitte vroeg 575 nieuwe leiders van familiebedrijven hoe zij omgaan met veranderingen in hun omgeving. Hieruit blijkt een grote bereidheid om samen te werken en verbindingen aan te gaan:


  • 65 procent geeft aan dat het aantal partijen waarmee contact is geweest de afgelopen jaren is toegenomen.
  • Bijna 50 procent is bereid om samen te werken met iedereen die een goed idee heeft.
  • 47 procent heeft contact met klanten van klanten.
  • 42 procent met concurrenten.


Dankzij nieuwe technologie en communicatiemethoden is samenwerking buiten de directe kring van partners die vaak bestaat uit leveranciers en klanten, makkelijker dan ooit. Het leidt tot de opkomst van zakelijke ecosystemen (business ecosystems). In zo’n systeem:


  • Worden bedrijven niet gezien als lid van een enkele industrie, maar als onderdeel van meerdere industrieën.
  • Werken partijen met elkaar samen of concurreren met elkaar om tot innovatie te komen.
  • Zijn de kansen groter dan als bedrijven individueel opereren.
  • De nieuwe generatie die aan het roer staat bij familiebedrijven is positief over deze ontwikkeling. 95 procent denkt dat het een kans is om te groeien.


Toch betekent dit niet dat familiebedrijven in de praktijk ook echt al samenwerken als ze innovatieprojecten opstarten. Gevraagd of ze dan partnerschappen aangaan, geeft 53 procent aan dat ze dat zelden of nooit doen. Bijna een derde ziet wel een risico dat de familie door de opkomst van zakelijke ecosystemen de controle kan verliezen.


Het betekent dat er nog wel werk aan de winkel is voor familiebedrijven om het potentieel dat nieuwe samenwerkingsverbanden bieden ten maximale te benutten. Dit erkennen de nieuwe leiders van familiebedrijven. 61 procent ziet dat het nodig is dat het bedrijf de houding over samenwerking met derden verandert.


Meer weten over de nieuwe generatie leiders en hun visie op business ecosystems?